Kim są zielonoświątkowcy?

Kim są zielonoświątkowcy?
Kościół Zielonoświątkowy należy do rodziny kościołów protestanckich, dla których Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest jedynym źródłem wiary i zasad życia chrześcijańskiego.

Wierzymy, że tylko Jezus Chrystus, Syn Boży jest pośrednikiem między kochającym Bogiem a grzesznym człowiekiem.

To właśnie przez swojego Syna, Bóg daje człowiekowi łaskę przebaczenia grzechów.

Człowiek staje się dzieckiem Bożym, kiedy w swoim sercu uwierzy, że Jezus umarł za jego grzechy i postanowi odtąd kochać i naśladować swojego Zbawiciela.

Zielonoświątkowcy swoją nazwę wzięli od Święta Zesłania Ducha Świętego w Polsce potocznie nazywanego „zielonymi świątkami”. Pięćdziesiąt dni po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Duch Święty ze szczególnymi znakami zstąpił i napełnił swoją mocą pierwszych chrześcijan. Dzięki tej mocy otrzymali różne dary duchowe (charyzmaty) takie jak: proroctwa, cuda uzdrowienia, moc nad złymi duchami, modlitwę w niewyuczonych obcych językach, itp. Zielonoświątkowcy wierzą, że tych darów Duch Święty nadal udziela, doświadczają ich i praktykują w swoim życiu i służbie.

Nabożeństwa Kościoła Zielonoświątkowego składają się zasadniczo z trzech elementów: uwielbienia Boga poprzez śpiew i współczesną muzykę, modlitwy i kazania biblijnego.

Praktykowane są również dwa ustanowione przez Chrystusa sakramenty: Chrztu i Wieczerzy Pańskiej (Komunii). Człowiek przyjmujący chrzest robi to świadomie i z wolnego wyboru. Tak jak w Biblii dokonywany jest poprzez zanurzenie w wodzie. Wieczerza Pańska (Komunia) jest przyjmowana przez wszystkich wiernych pod dwiema postaciami: chleba i wina.